Podpora práce srdce

ablace srdce
11-11-22

Ablace srdce: Jak to funguje?

Ablace srdce je léčba, která se používá k odstranění části srdeční tkáně, která je zodpovědná za špatnou srdeční funkci. Tato léčba se obvykle používá k léčbě srdečních arytmií, které nereagují na jiné léčby.

Ablace srdce může být také prováděna pomocí elektrických impulzů, které jsou vysílány přes katétrový systém do určité části srdeční tkáně. Tyto elektrické impulzy způsobují, že tkáň se zahřeje na vysokou teplotu a tím se zničí.

Pozitivní a negativní aspekty ablace srdce

Ablace srdce je zákrok, při kterém se používají elektrické impulsy k vytvoření malého jizvy na srdci. Tím se změní směr elektrického proudění v srdci a zabrání se tak nepravidelným srdečním tepům. Ablace srdce se používá k léčbě fibrilace síní, což je nejčastější typ srdeční arytmie.

Pozitivní aspekty ablace srdce:

 • Zákrok je obvykle úspěšný a dokáže trvale eliminovat nepravidelné srdeční tepy.
 • Je minimálně invazivní a pacienti se obvykle rychle uzdravují.

Negativní aspekty ablace srdce:

 • Existuje riziko vzniku krvácení nebo poškození srdečních tkání.
 • Někteří pacienti mohou po zákroku trpět bolestmi srdce nebo kloubů.

Ablace srdce: Proč je to efektivní?

Ablace srdce je léčba, která se používá k řešení srdečních problémů. Tato metoda spočívá v tom, že se na srdce aplikuje vysokofrekvenční proud, který ho zahřeje na vysokou teplotu. Tím se zničí poškozené či nefunkční tkáně, které způsobují srdeční problémy.

Ablace srdce se považuje za efektivní léčbu, protože dokáže účinně řešit srdeční problémy bez toho, aby došlo k poškození zdravých tkání. Tato metoda se také obvykle používá jako prevence recidivy srdečních problémů.

Ablace srdce: Jaké jsou rizika?

I když je ablace srdce relativně bezpečná metoda, existují určitá rizika, která s ní souvisí. Tyto rizika zahrnují:

 • Infarkt myokardu: Při ablačním výkonu může dojít k poškození srdečního svalu, což může vést k infarktu myokardu.
 • Poškození srdce: Ablace srdce může také poškodit funkci srdce, což může vést k dalším srdečním problémům.
 • Selhání srdce: Ablace srdce může také způsobit selhání srdce, což je stav, kdy srdce nemůže efektivně pumpovat krev. Selhání srdce může vést ke smrti.
 • Krvácení: Ablace srdce může také způsobit krvácení, které může vést k vážným zdravotním problémům.

Ablace srdce: Jaké jsou alternativy?

Ablace srdce je postup, při kterém se používá vysokofrekvenční proud k vyhoření částí srdeční tkáně, která způsobuje arytmii. Tato metoda se používá k léčbě fibrilace síní, když ostatní metody selhaly.

Existuje několik typů ablace srdce, včetně:

 • katetrizace srdce: Tato metoda se používá k zaměření a vyhoření určitých částí srdeční tkáně.
 • chirurgická ablace: Tato metoda se používá ke změně nebo odstranění části srdeční tkáně.
 • laserová ablace: Tato metoda se používá k vyhoření malé části srdeční tkáně pomocí laserového paprsku.

Autor

Kristýna

Kristýna má farmaceutický titul. Radí, jak o srdce pečovat a pomáhá rozpoznat první příznaky srdečního onemocnění.

Nejnovější příspěvky